Ekonomiprogrammet

Vårt ekonomiprogram utmärker sig genom att båda inriktningarna (juridik och ekonomi) genomsyrar programmet. Oavsett vilken inriktning du väljer läser du kurser inom företagsekonomi och juridik varje år, toppat av ett gymnasiearbete i årskurs 3, som med hjälp av dina handledare kommer att hålla en hög nivå – sen är du mer än redo för studier på universitet.

Inom inriktningarna ligger det lite extra fokus på kriminologi (EKJUR) och marknadsföring (EKEKO).

Under din utbildning kommer du också få ta del av studiebesök, föreläsningar och workshops – allt för att göra dina studier så givande som möjligt.

Under det första året ligger fokus på hur ekonomi verkar på företagsnivå och hur juridik verkar på individnivå. Fokus ligger på att studera rättigheter och skyldigheter. Här läggs grunden för de mer avancerade delarna inom programmet.

I årskurs två knyts företagsekonomin tydligt till praktiska moment och problemlösningar. Inom juridiken läser du mer om hur rätten och samhället fungerar, inom exempelvis brott och straff. Läser du ekonomi­inriktningen får du även en fördjupningskurs inom marknads­föring.

I trean startar du eget företag med hjälp av Ung Företagsamhet, där du även får möjlighet att presentera din företagsidé för representanter från näringslivet. Juridiken behandlar de företagsjuridiska förutsättningarna och de juridiska möjligheter och utmaningar som finns inom företagande. Läser du juridikinriktningen får du även en fördjupningskurs inom kriminologi.

Som elev på ekonomiprogrammet har du även möjlighet att delta i skolans fotbollsakademi.

Som elev på ekonomiprogrammet har du möjlighet att delta i våra globala projekt i:

• Miami

• New York

• Tokyo

• Uganda

• Rwanda

Kontakt
Telefon

054 – 21 44 50

E-post

info@karlstadsglobala.se

Adress

Gustaf Anders gata 7A
Karlstad

Ansvarig för programmen

andreas.wargclou@karlstadsglobala.se
054 – 21 44 50

Aprilia Adlerborn, Sara Saleh, Hilma Wästlund Olsson: Ekonomiprogrammet – juridik

Om jag säger Karlstads Globala Gymnasium, vad är det första du tänker på?

Vi tänker på en skola med bra och engagerade lärare som både är seriösa och professionella under lektionstid, men som man både kan skämta och skapa en god relation med utanför lektionstid.

Vad skulle du säga är typiskt för just Karlstads Globala Gymnasium?

Att vi har väldigt god mat (mycket godare än någon skola vi har varit på) och att skolan verkligen lägger ner sig på att skapa olika aktiviteter man kan göra med klassen och hela skolan.

Rekommenderar du andra att gå på din skola? Varför?

Ja absolut, ingen av oss har någonsin ångrat att vi börjat på Globala!

Rekommenderar du andra att gå ditt program? Varför?

Ja eftersom det finns så många arbetsmöjligheter i framtiden tack vare programmet. Man får även chansen att uppleva det vi läser i verkligheten, i juridikkursen fick vi exempelvis åka och kolla på en riktig rättegång.

På vilket sätt är ditt programval kopplat till dina framtidsplaner?

Sara och Aprilia (som går juridik inriktningen), vi tycker att programmet har fått oss att öppna upp ögonen för att plugga vidare inom juridik på universitetet. Hilma har fått ett större intresse för ekonomi efter att hon valde ekonomi-inriktningen och har planer på att läsa vidare som civilekonom på universitet.

Bilder
Visar elever som tittar i ung företagsamhets pärm.

Elever som tittar i ung företagsamhets pärm.

Om Gymnasieforum

Gymnasieforum är Värmlands största gymnasiemässa där kommunala och fristående gymnasieskolor från Karlstad och Forshaga är samlade på ett och samma ställe. En samlingsplats för dig som elev att kunna besöka alla skolor, både digitalt och fysiskt – allt för att underlätta ditt gymnasieval.