Samhällsvetenskapsprogrammet

Vårt samhällsprogram innehåller en väldigt spännande program­fördjupning med kurserna Kriminologi, Kriminologi – fördjupning samt Fattigdom & globala konflikter.

Inom kriminologin får du lära dig om hela processen inom straffrätt och sedan medverka i fiktiva case från brottshandling till rättegång. Du utreder, analyserar och gör DNA-profiler.

Inom Fattigdom & globala konflikter läser du om det som händer i världen och hur det påverkar människors livsvillkor och orsakar konflikter. Vi analyserar orsaker och diskuterar möjliga lösningar på problemen.

Programmet präglas till stor del även av psykologi, sociologi och, såklart, samhällskunskap. Du får också ta del av studiebesök, föreläsningar och workshops – allt för att göra dina studier så givande som möjligt.

Under det första året ligger fokus på att skapa en förståelse för samhällsvetenskap och kriminologi. Det gör vi genom att blanda teori och praktiska moment, samtidigt som vi går på djupet inom främst psykologins område. Efter ditt första år på programmet är du väl förberedd för de spännande fördjupningar som dyker upp senare i utbildningen.

Under år två och tre tar du ett stort kliv in i programmets fördjupningar vilket innebär att innehållet i kurserna inte är lika allmänt, utan här kan man stanna upp och fokusera på intressanta områden under en lite längre tid. Det finns många spännande spår inom exempelvis kriminologi, sociologi, psykologi och samhälls­kunskap (t.ex. Fattigdom & globala konflikter). Man kan exempelvis skapa gärningsmannaprofiler i ett fiktivt brottsfall eller undersöka betydelsen för individers uppväxtvillkor kopplat till deras livsvillkor som vuxna.

Som elev på samhällsprogrammet har du möjlighet att delta i våra globala projekt i:

• Miami

• New York

• Tokyo

• Uganda

• Rwanda

Samhälle, Film och Foto

Foto och film tar stor plats i våra liv och är viktiga när det handlar om att berätta om vår omvärld, förmedla känslor, budskap eller helt enkelt bara för att underhålla oss en stund.

Samhälle, foto, film är en möjlighet för dig som har ett intresse av foto och/eller film och vill jobba lite mer kreativt, men som samtidigt vill läsa samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap och få med dig alla behörigheter och full meritpoäng.

Du läser enligt samma poängplan som samhällsvetenskapliga ­programmet med inriktning beteendevetenskap och i samma klass. Vår foto/film-profil innebär helt enkelt att du som elev ges möjlighet att byta ut 1-3 kurser inom programmet och istället läsa foto eller film (eller båda).

Så här fungerar det;
Under dina tre år år kommer du vid olika tillfällen få välja mellan tre kurser, en som är kopplad till medieprofilen och en som är inriktad på samhälls- eller beteendevetenskap. Du kan kombinera kurserna helt fritt och behöver alltså inte välja en ”ren” profil. Perfekt för dig som vill jobba mer kreativt och skapande med foto och film.

Som elev på sam, foto, film har du möjlighet att delta i våra globala projekt i:

• Miami

• New York

• Tokyo

• Uganda

• Rwanda

Kontakt
Telefon

054 – 21 44 50

E-post

info@karlstadsglobala.se

Adress

Gustaf Anders gata 7A
Karlstad

Ansvarig för programmen

andreas.wargclou@karlstadsglobala.se
054 – 21 44 50

Lindis Schlicht

Om jag säger Karlstads Globala Gymnasium, vad är det första du tänker på?

Min fantastiska klass, jag känner verkligen att jag hamnat rätt. Gemenskapen är stor och personerna är alla härliga. Vi har redan många fina minnen ihop, redan efter bara ett år.

Vad skulle du säga är typiskt för just Karlstads Globala Gymnasium? (Alltså vad som kännetecknar skolan och finns det saker som känns speciella med just KGG?)

Det är nog de många temadagarna vi haft nu under året, som t ex. att vi åkte till både Liseberg, tältat på en ö med skolan och haft individuella temadagar klassvis. Men även de olika spåren som skolan erbjuder, med ett brett urval!

Rekommenderar du andra att gå på din skola? Varför?

Ja, absolut, så länge man är intresserad av ett teoretiskt program förstås. KGG är mer än bara en skola, vi har temadagar, olika spår men även en stark gemenskap.

Rekommenderar du andra att gå ditt program? Varför?

Ja, jag rekommenderar det, kurserna är intressanta och man har även mycket att välja själv, som t ex. det individuella valet. Vill även tillägga att det är relativt enkelt att byta inriktning om man ändrar sig, jag bytte tex från media till beteende profil (då jag kände att media inte passade just mig) och det gick väldigt smidigt.

På vilket sätt är ditt programval kopplat till dina framtidsplaner?

Samhällsprogrammet är en linje som innebär många öppna dörrar i yrkeslivet och det är helt perfekt för mig, då jag inte har bestämt mig än riktigt vad jag vill göra! 🙂

Bilder

Elev som gör en podd

Om Gymnasieforum

Gymnasieforum är Värmlands största gymnasiemässa där kommunala och fristående gymnasieskolor från Karlstad och Forshaga är samlade på ett och samma ställe. En samlingsplats för dig som elev att kunna besöka alla skolor, både digitalt och fysiskt – allt för att underlätta ditt gymnasieval.