Praktiska – Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

Inom Vård och omsorg arbetar vi alltid efter människors lika värde, mänsklig värdighet och livskvalitet. Du arbetar med människor i alla åldrar och med olika behov. I din utbildning kombineras medicin, pedagogik, psykologi, sociologi och vårdvetenskap så att du får en helhetssyn på människan.

Utbildningen ger dig även bra förutsättningar för att studera vidare på högskola och universitet. Exempel på vidareutbildning är polis, socionom, brandman, sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut.

Programmet Vård och omsorg har inga inriktningar. Hos oss har vi valt att lägga programfördjupning inom etik och internationellt arbete.

Här kan du se vår film om Vård- och omsorgsprogrammet

Kontakt
Bitr. rektor

Mikael Sjöström
054 – 69 19 83
Mikael.sjostrom@praktiska.se

Studie- och yrkesvägledare

Sofia Gustafsson
054 – 69 19 73
sofia.gustafsson@praktiska.se

Ayse

Ayse Suvakci

Vad är det bästa med att gå på din skola/ditt program?

Det är en liten skola där alla känner alla. Man känner sig bekväm och trygg.  Man blir inte dömd för utseende/ursprung. Man tar hand om varandra och lärarna är nära eleverna. Man kan skämta och får en familjär känsla.

Vilka möjligheter finns det att köpa exempelvis kaffe och smörgås på rasterna?

Det är gott utbud att välja på. Det finns både godis och macka/toast. Det bästa är att cafeterian är öppen när eleverna har rast eller lunch! Vi har även gratis frukost varje dag mellan 8.30-9.00 som är jättegod!

Hur upplever du stödet från elevhälsan?

Dom finns alltid där och dömer inte. Hjälper till och förklarar utifrån individuella behov. Man vågar vara öppen och prata om sitt liv.

Hur skulle du beskriva lärarna på din skola/ditt program?

Lärarna lyssnar och man kan prata ut . Man får hjälp när man behöver. Lärarna blir som en extra vuxen som man alltid kan vända sig till och som lyssnar. Man får en personlig relation till lärarna som gör att man känner sig sedd.

Hur mycket tid lägger du på skolarbete och läxor på din fritid?

Vi har oftast bara läxa om man inte hinner klart på lektionen. Det är upp till var och en att arbeta hemifrån och inget krav. Vi har inte så mycket prov utan har mest inlämningar och testar kunskaper på andra sätt, tex. praktiskt/gruppdiskussioner osv.

Rekommenderar du andra att gå ditt program? Varför?

Självklart! speciellt om man vill ha en bra grund för framtiden. Du behöver inga grundkunskaper för att läsa vård, du kommer få en spännande utbildning som leder till ett viktigt yrke.
Du får massor med viktigt kunskap via APL. Efter att du fått grundkunskaper inom ett ämne får du öva praktiskt ute på praktiken.

Man läser sig inte bara till kunskaper utan man har fullt stöd från lärare och handledare ute i verksamhet.

Är det lätt att välja till kurser så jag blir behörig för högskolestudier?

Ja! Du kan alltid prata med SYV om man har frågor om sina kurser. Allt ligger i schema och du hinner med alla ämnen.

Är det praktik på ditt program? Hur mycket praktik och när (i vilken årskurs)?

Vi har praktik i varje årskurs. Vi har praktik både på våren och hösten. Apl platsen varierar beroende på vilken årskurs man går. Man får praktik inom olika verksamheter inom yrket.

Vad blir jag när jag gått ditt program?

Undersköterska – Du kan jobba inom olika verksamheter såsom psykiatri, äldreomsorg. sjukhus, vårdcentral osv.

Är det kul att gå på din skola/ditt program?

Ja, jag längtar till att komma till skolan. Jag saknar lärarna och mina vänner här. Man lär sig något nytt varje dag och det är meningsfull kunskap som man kommer att ha nytta av efter studenten.

Bilder

Om Gymnasieforum

Gymnasieforum är Värmlands största gymnasiemässa där kommunala och fristående gymnasieskolor från Karlstad och Forshaga är samlade på ett och samma ställe. En samlingsplats för dig som elev att kunna besöka alla skolor, både digitalt och fysiskt – allt för att underlätta ditt gymnasieval.