Om skolan

Introduktionsprogrammen (IM) är för dig som är obehörig till ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. När du går IM kan du läsa in de ämnen som ger dig behörighet för att söka en gymnasieutbildning, annan utbildning eller söka jobb.

Du går i skolan på heltid, vilket innebär minst 23 timmar med lektioner och/eller praktik varje vecka. Du kommer att studera utifrån en individuell studieplan som är din planering för att nå dina mål. Om det fungerar med din studieplan och dina förkunskaper kan du även läsa vissa gymnasiekurser på Introduktionsprogrammet.

De olika inriktningarna på Introduktionsprogrammet är:

Programinriktat val

Programinriktat val syftar till att du ska få en utbildning som är inriktat mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Du behöver vara godkänd i: svenska/svenska som andra språk + engelska eller matematik + fyra andra ämnen eller svenska/svenska som andra språk + engelska + matematik + tre andra ämnen.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Du varvar studier med praktik och praktiken blir en del av vardagen. Du får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete. Du ska både kunna läsa ämnen från grundskolan som du inte är behörig i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ utformas för enskild elev och vänder sig i första hand till dig som inte är behörig till ett nationellt program. Utbildningen får innehålla grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans kurser. Det kan också ingå andra insatser som till exempel praktik.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är till för dig som nyss har kommit till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att du ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller till annan utbildning.

Kontakt

Vill du veta mer om introduktionsprogrammet? Ta kontakt med din Studie- och yrkesvägledare.

Om Gymnasieforum

Gymnasieforum är Värmlands största gymnasiemässa där kommunala och fristående gymnasieskolor från Karlstad och Forshaga är samlade på ett och samma ställe. En samlingsplats för dig som elev att kunna besöka alla skolor, både digitalt och fysiskt – allt för att underlätta ditt gymnasieval.